Tag Archives: trang trí tết

Hà Linh Nghiện nhà chi đậm vào trang trí lễ, Tết: Mua gì cũng nghĩ để đầu tư làm hình ảnh, không phải chỉ ngắm

Hà Linh Nghiện nhà chi đậm vào trang trí lễ, Tết: Mua gì cũng nghĩ để đầu tư làm hình ảnh, không phải chỉ ngắm- Ảnh 5.

Ngoài câu chuyện nhà cửa lễ Tết, đây cũng là dịp để Nguyễn Hà Linh – thành viên nhóm Founder Nghiện nhà chia sẻ quan điểm, trải nghiệm sau khi đã đến thăm nhiều căn nhà.